СИСТЕМ КВАЛИТЕТА И АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

 
Технички опитни центар је прва институција у Војсци, која је 2001. године добила сертификат за успостављени систем квалитета према захтевима стандарда SRPS ISO 9001 за следеће области:

  • испитивање и оцењивање наоружања и војне опреме,
  • испитивање квалитета техничких производа за потребе цивилног тржишта и
  • еталонирање и преглед мерне опреме.
У току је ресертификација система менаџмента квалитетом Техничког опитног центра према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015. 
 
Проширујући своју делатност у области оцењивања усаглашености производа,  Технички опитни центар је у току 2005. године формирао Акредитовану лабораторију за испитивање – Центар за испитивање производа и Сертификационо тело за сертификацију производа.
 
Акредитација контролног тела према захтевима стандарда SRPS ISO 17020 први пут нам је додељена од стране Акредитационог тела Србије 07.03.2008. године, а ресертификација у складу са последњим издањем стандарда SRPS ISO 17020:2012 извршена је 30.08.2016. године.  
 
Сектор за метрологију, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, поседује статус акредитоване лабораторије за еталонирање.
 
Југорегистар - Српски регистар бродова је 28.12.2007. године, издао Техничком опитном центру потврду о признању испитне организације
 
Технички опитни центар је, 11.11.2005. године, од Института за стандардизацију Србије, добио овлашћење за хомологациона испитивања и контролу саобразности хомологационих испитивања возила у односу на електромагнетну компатибилност.
 
Технички опитни центар, на основу уговора са Републичком агенцијом за телекомуникације, од 2006. године врши:
  • контролу усклађености телекомуникационих мрежа, система и средстава са прописаним стандардима и нормативима, испитивања,
  • мерења у поступку техничког прегледа у области телекомуникација
  • испитивања и мерења у поступку техничког прегледа радио станица.

За решавање техничких приговора и жалби упоћених од стране корисника услуге, Технички опитни центар поступа по документу СМК Б.00.010

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас