СЕКТОР ЗА НАОРУЖАЊЕ
 
Сектор за наоружање је намењен за испитивање класичног наоружања, ракетног наоружања, средстава и опреме АБХО и личних интендантских средстава.
 
За потребе свих испитивања Сектор користи ЦИН „Никинци“ са специфичном инфраструктуром, мерном и испитном опремом, као и остале расположиве војне и фабричке полигоне и лабораторије. У свом раду користи преко 550 мерних и испитних уређаја који су под сталним метролошким надзором.  
 
У Сектору се врше завршна испитивања наведених средстава из сопственог развоја, као и верификациона испитивања тих средстава са тржишта готових производа домаће и стране производње, израђују стандарди и методе испитивања на бази сопствених истраживања и развојно-истраживачка испитивања у сарадњи са другим установама.
 
У оквиру основне делатности Сектор испитује следећа средстава/карактеристике НВО:
 • стрељачко наоружање,
 • артиљеријска оруђа,
 • вођене и невођене ракете,
 • системе за управљање ватром и њихове компоненте,
 • минобацаче,
 • бестрзајна оруђа,
 • муницију,
 • ручне бомбе,
 • минско-експлозивна и друга средства и склопове са експлозивно-пиротехничким пуњењем, 
 • бојеве главе,
 • упаљаче,
 • убојна средства помоћне намене,
 • средства за индивидуалну балистичку заштиту,
 • тренажере, симулаторе и комплете за обуку,
 • ракетне моторе и гасогенераторе,
 • вежбовне ракете и ракете мете,
 • пиропатроне (ударне, електричне и електроударне) и патроне за пасивну заштиту и маркирање,
 • системи вођења (противоклопних и противавионских ракета),
 • електронски и електромеханички склопови у оквиру глава за самонавођење и аутопилота,
 • електронске и електромеханичке компоненте ракетних упаљача,
 • електронске и електромеханичке компоненте у колу припаљивања и лансирања ракета,
 • отпорност система вођења на ометање,
 • средства радиолошке детекције и дозиметрије (радиолошки детектори, дозиметри гама и неутронског зрачења и радиометријске лабораторије за одређивање специфичне активности узорака, артикала хране и воде),
 • средства детекције и идентификације високотоксичних материја (покретне хемијске лабораторије, полуаутоматски и аутоматски хемијски детектори и лични комплети за узимање узорака контаминираног материјала),
 • средства личне и колективне заштите (средства за заштиту тела, лица и органа за дисање), као и филтри за колективну заштиту,
 • средства радиолошко-хемијске-биолошке деконтаминације (лични и групни прибори и апарати за деконтаминацију),
 • средства за водоснадбевање (пречишћавање речних, језерских и бунарских вода),
 • основна теренска одећа - комплет ратне војничке униформе са свим припадајућим деловима,
 • војничка одећа специјалне намене - различити типови комбинезона, одела за заштиту од кише и сл.;
 • војничка обућа - чизме и ципеле,
 • лична и посебна опрема војника.
  
За потребе завршних, верификационих, хомологационих и осталих испитивања у Сектору се обављају мерења следећих величина:
 • притисак,
 • вибрације,
 • напрезање,
 • брзина,
 • убрзање,
 • помак,
 • температура,
 • геодетска мерења,
 • мерење временских карактеристика (дужина трајања појаве),
 • осталих карактеристика које произилазе из намене и постављених захтева за мерење.
 
Делатност Сектора обухвата и полигонска испитивања противградних ракета са класичним и касетним расејавањем реагенса, као и фото и видео мерења и снимања (укључујући дигиталну УБ камеру) и специјална мерења (мерење неелектричних величина електричним путем) на средствима НВО и другим средствима по захтеву наручиоца изван ВС, у циљу испитивања и оцењивања њиховог квалитета.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас