Лабораторија за примарне еталоне микроталасне и оптоелектронске технике  МЛ 02

 
 
Лабораторија има овлашћење Министарства одбране за преглед еталона и мерила из области:
 
  • микроталасне снаге,
  • микроталасног слабљења,
  • микроталасне импедансе и
  • времена и фреквенције.
МЛ-02 је оспособљена за еталонирање врхунских еталона и мерила као што су: генератори фунција, генератори импулса, сигналгенератори, анализатори фреквенцијског спектра, мерни пријемници, појачавачи, термисторске, термопретварачке и диодне главе, аналогни и селективни волтметри, прорезани мерни водови, микроталасни завршеци, усмерени спрежњаци, микроталасни ватметри, микроталасни ослабљивачи, мерила за микроталасно слабљење, разделници микроталасне снаге, мерачи и генератори АМ и ФМ модулација, фреквенцметри, осцилоскопи, еталони фреквенције, мерачи интервала времена, итд. (обим акредитације).
 
 
 

Извод из обима акредитације

ВЕЛИЧИНА

МЕРНИ ОПСЕГ

Фреквенција, време

50 mHz до 26,5 GHz

Снага у микроталасној техници

-120 dBm до +55 dBm

Слабљење у микроталасној техници

0 dB до 120 dB

Импеданса у микроталасној техници

0 до 0,95

Електромагнетно поље

- 110 dBm до + 15 dBm

 
Лабораторија је акредитована од стране АТС према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 за еталонирање еталона и мерила. Обим акредитације дат је у линку.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас