Лабораторија за примарне еталоне основних електричних  величина, МЛ 01

 
Лабораторија има овлашћење Министарства одбране за еталонирање еталона и мерила из области: 

  • Једносмерни и наизменични електрични напон,
  • Једносмерна и наизменична електрична струја,
  • Електрична отпорност,
  • Електрична капацитивност,
  • Електрична индуктивност и
  • Однос дељења једносмерног и наизменичног напона.


МЛ-01 је оспособљена за еталонирање врхунских еталона и мерила као што су: Вестонове ћелије, калибратори једносмерног и наизменичног напона, AC/DC еталони и термопретварачи, мултиметри, волтметри, амперметри, омметри, мостови за индуктивност, капацитивност и отпорност, еталони отпорности, капацитивности и индуктивности, мерачи изобличења, киловолтметри и друго.

 

Извод из oбима акредитације

ВЕЛИЧИНА

МЕРНИ ОПСЕГ

Једносмерни ел. напон

0,1 mV дo 100 kV

Једносмерна ел. струја

10 pA дo 200 A

Наизменични ел. напон

1 mV дo 50 kV

Наизменична ел. струја

30 μA дo 11 A

Однос једносмерних ел. напона

1 : 1 дo 107 : 1

Однос наизменичних ел. напона

1 : 1 дo 107 : 1

Електрична отпорност

1 mW дo 10 TW

Електрична капацитивност

100 fF дo 10 mF

Електрична индуктивност

1 mH дo 1000 H

 

Лабораторија је акредитована од стране АТС према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 за еталонирање еталона и мерила. Обим акредитације дат је у линку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас