ПРИМАРНА МЕТРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ОСНОВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ВЕЛИЧИНЕ, МЛ-01

 
Лабораторија има овлашћење Министарства одбране и акредитована је од АТС према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025/2017 за еталонирање еталона и мерила из области: 

  • Једносмерни и наизменични електрични напон,
  • Једносмерна и наизменична електрична струја,
  • Електрична отпорност,
  • Електрична капацитивност,
  • Електрична индуктивност и
  • Однос дељења једносмерног и наизменичног напона.


МЛ-01 је оспособљена за еталонирање врхунских еталона и мерила као што су: Вестонове ћелије, калибратори једносмерног и наизменичног напона, AC/DC еталони и термопретварачи, мултиметри, волтметри, амперметри, омметри, мостови за индуктивност, капацитивност и отпорност, еталони отпорности, капацитивности и индуктивности, мерачи изобличења, киловолтметри и друго (обим акредитације).

 

Извод из обима акредитације:

ВЕЛИЧИНЕ
МЕРНИ ОПСЕГ
МЕРНА НЕСИГУРНОСТ
(k=2)

Једносмерни електрични напон

1 μV до 1.100 V

1·10-6 до 1·10-3

 

Једносмерна електрична струја

 

10 pA до 200 A

 

5·10-5 до 5·10-2

Наизменични електрични напон

1 mV до 1.100 V

1·10-4 до 5·10-2

Наизменична електрична струја

1 mA до 500 mA до 1,5 kHz

0,0127 %

Однос дељења једносмерног

електричног напона

1:1 до 107:1

5·10-8 до 3,5·10-5

Однос дељења наизменичног електричног напона

1:1 до 107:1 за 1 kHz

2,9·10-7

Електрична отпорност

1 mΩ до 1·1013 Ω

5·10-7 до 2,5·10-3

Електрична капацитивност

100 pF до 10 μF до 10 KHz

1·10-6 до 1·10-5

Електрична индуктивност

100 μH до 1H до 10 KHz

5·10-5 до 3·10-3

 

AC/DC трaнсфер

0,25 V до 1.000 V

1·10-4 до 5·10-2

Високи нaпон

30 kV до 100 kV

0,01 %

Изобличење

0,01 % до 100 %

1 % до 2 %

 

 
 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Важнији линкови

Пратите нас